تب المان سازی در گرگان

دیرزمانی نیست که از عملیات احداث المان میدان بسیج می گذرد. میدانی که مورد نقد کارشناسان و متخصصین فراوانی در شروع امر قرار گرفت ولی با تمام کمی و کاستی ها و انتقادات رشد نمود و امروز از دل این شهر کهن سربرآورده و قد برافراشته است. در زمان شروع این پروژه فصلنامه کبودوال که از ارکان فنی تخصصی سازمان نظام مهندسی استان است، بارها وبارها به نقد این موضوع پرداخت ودر سالهای 1385 و1387 نیز معضلات آن را به مسئولین گوشزد نمود که مورد توجه قرار نگرفت.امروز پس از گذشت سالها از شروع این پروژه شاهد تحویل موقت این پروژه توسط پیمانکار آن هستیم که قریب یک سال از آن میگذرد. همانطور که مطلع هستیدفاصله زمانی بین تحویل قطعی و تحویل موقت یک پروژه فرصت مناسبی برای رفع نقص وبرطرف نمودن معضلات یک پروژه می باشد که حال با ازدست رفتن این زمان سوال اصلی اینجاست که رفع این نواقص برعهده کیست؟ معاونت عمرانی شهرداری، معتقد بر آن است که 72 ساعت تست تاسیسات زیر بنای پروژه فرصتی کافی برای رفع این نواقص بوده، حال آنکه نظر تمامی مهندسین اهل فن خلاف این امر است.

 

عدم اخذ مجوزهای لازم برای شروع به کار این مجموعه از دلایلی است که مسئولین محترم شهرداری برای عدم شروع به کار مجموعه ذکر می نمایند. اکنون پس از گذشت روزهایی نه چندان طولانی از عمر این المان، قبار پیری زودرس بر سیمای این بنا نشسته و این خود می تواندیکی دیگر از دلایل اثبات عدم مطالعه مناسب مسئولین شهری برای شروع این پروژه می باشد؛ مسئولینی که از گذشته درس نمیگیرند و در پی ساخت دروازه ای جدید یا به نوعی المانی دیگر در ورودی شرقی گرگان
هستند. عدم توجه به نظرات کارشناسان و مطالعات نامناسب، یا به نوعی عدم مطالعه
وتوجه به نقد های طراحان شهری، پروژه ناموفق دیگری را در دامان این شهر کهن قرار
خواهد داد، که با بی تدبیری برخی مسئولین  در هزینه نمودن بودجه های عمرانی شهر، بار سنگین این معضلات را بر دوش مردم قرار خواهند داد.

 

دروازه ورودی شرقی گرگان که در قالب یک پل عابر پیاده که در ورودی روستای اوزینه پیش بینی شده بنایی است به ارتفاع16 متر و عرض 14 متر و طول 47 متر که با کاربری فرهنگی دردل تعمیرگاه ها و گاراژهای گرگان جای خواهد گرفت و سالهای سال قرار است معرف فرهنگ گرگان زمین باشد وبه میهمانان استان خوش آمد گوید. حال سوال اینجاست که با توجه به گسترش شهر گرگان مبنای جانمایی این پروژه بر اساس چیست و کاربری فرهنگی دردل تعمیرگاه های گرگان چه جایگاهی دارد؟ عدم
رعایت تناسبات وسلسله مراتب ورودی شهر،عدم هدایت کنندگی مجموعه و نبود ریتم وهارمونی مناسب در طراحی این بنا نیز از نکات حایز توجه می باشد.

 

اغتشاشات بصری در نمای مجموعه ای که قرار استمعرف معماری و فرهنگ گرگان زمین باشد نه تنها کمکی به فرهنگ سازی برای این شهر نمی کند بلکه آسیب های جدی را به پیکره فرهنگی و سیمای شهر گرگان به بار خواهد آورد.

 
نباید فراموش کرد که ورودی امروز گرگان، مرکزشهر آینده خواهد بود. در مقوله ترافیک نیزلازم به ذکر است که به وقوع پیوستن 70% تصادفات جاده ای در 30 کیلومتری ابتدا و انتهای جاده های بین شهرها اتفاق می افتد که خود به تنهایی معضل بزرگی برای شهر به وجود می آورد و قرار دادن پنین بنایی با تناسباتی به این عظمت به تسهیل این اتفاقات کمک خواهد کرد.

در پایان باید این سوال را از مسئولینی که به دنبال هویت سازی برای این شهر کهن هستند پرسید که آیا بهتر نیست به جای هزینه نمودن میلیاردها تومان از سرمایه این مردم برای ایجاد عناصر به نوعی هویتی، آنرا صرف عناصر هویتی موجود و متعلق به همین مردم نمود.
 عناصری مانند میدان شهرداری و جداره تاریخی آن که امروزه با بی تدبیری مسئولین مورد دست اندازی و تعارض سود جویان قرار گرفته، حال آنکه در همین زمان با تدبیر اندیشی مسئولین و مردم شهر تبریز و با یک برنامه ریزی جمعی و صحیح بازار تاریخی این شهر با مرمتی اصولی بازسازی و مرمت شده و حائز رتبه برتر جایزه بین المللی معماری آقاخان میشود ودر تمام دنیا مورد تقدیر واحترام قرار گرفته و به جهانیان معرفی میگردد. ایجاد یک بنا تنها راه موجود برای معرفی یک شهر نبوده و نیست؛موضوعی که بیشتر در ورودی گرگان جلب توجه میکند سیمای نامطلوب جداره های ورودی است که امید است با همت و تدبیری درست در ابتدا با بودجه هایی مناسب به این امر پرداخته شود تا بتوان خاطره ای خوش در ذهن گذر کنندگان از این شهر تاریخی  به جای گذارد.

دیرزمانی نیست که از عملیات احداث المان میدان بسیج می گذرد. میدانی که مورد نقد کارشناسان و متخصصین فراوانی در شروع امر قرار گرفت ولی با تمام کمی و کاستی ها و انتقادات رشد نمود و امروز از دل این شهر کهن سربرآورده و قد برافراشته است. در زمان شروع این پروژه فصلنامه کبودوال که از ارکان فنی تخصصی سازمان نظام مهندسی استان است، بارها وبارها به نقد این موضوع پرداخت ودر سالهای 1385 و1387 نیز معضلات آن را به مسئولین گوشزد نمود که مورد توجه قرار نگرفت.امروز پس از گذشت سالها از شروع این پروژه شاهد تحویل موقت این پروژه توسط پیمانکار آن هستیم که قریب یک سال از آن میگذرد. همانطور که مطلع هستید فاصله زمانی بین تحویل قطعی و تحویل موقت یک پروژه فرصت مناسبی برای رفع نقص وبرطرف نمودن معضلات یک پروژه می باشد که حال با ازدست رفتن این زمان سوال اصلی اینجاست که رفع این نواقص برعهده کیست؟ معاونت عمرانی شهرداری، معتقد بر آن است که 72 ساعت تست تاسیسات زیر بنای پروژه فرصتی کافی برای رفع این نواقص بوده، حال آنکه نظر تمامی مهندسین اهل فن خلاف این امر است.

 

عدم اخذ مجوزهای لازم برای شروع به کار این مجموعه از دلایلی است که مسئولین محترم شهرداری برای عدم شروع به کار مجموعه ذکر می نمایند. اکنون پس از گذشت روزهایی نه چندان طولانی از عمر این المان، قبار پیری زودرس بر سیمای این بنا نشسته و این خود می تواندیکی دیگر از دلایل اثبات عدم مطالعه مناسب مسئولین شهری برای شروع این پروژه می باشد؛ مسئولینی که از گذشته درس نمیگیرند و در پی ساخت دروازه ای جدید یا به نوعی المانی دیگر در ورودی شرقی گرگان هستند. عدم توجه به نظرات کارشناسان و مطالعات نامناسب، یا به نوعی عدم مطالعه وتوجه به نقد های طراحان شهری، پروژه ناموفق دیگری را در دامان این شهر کهن قرار خواهد داد، که با بی تدبیری برخی مسئولین  در هزینه نمودن بودجه های عمرانی شهر، بار سنگین این معضلات را بر دوش مردم قرار خواهند داد.

دروازه ورودی شرقی گرگان که در قالب یک پل عابر پیاده که در ورودی روستای اوزینه پیش بینی شده بنایی است به ارتفاع16 متر و عرض 14 متر و طول 47 متر که با کاربری فرهنگی دردل تعمیرگاه ها و گاراژهای گرگان جای خواهد گرفت و سالهای سال قرار است معرف فرهنگ گرگان زمین باشد وبه میهمانان استان خوش آمد گوید. حال سوال اینجاست که با توجه به گسترش شهر گرگان مبنای جانمایی این پروژه بر اساس چیست و کاربری فرهنگی دردل تعمیرگاه های گرگان چه جایگاهی دارد؟ عدم رعایت تناسبات وسلسله مراتب ورودی شهر،عدم هدایت کنندگی مجموعه و نبود ریتم و هارمونی مناسب در طراحی این بنا نیز از نکات حایز توجه می باشد.

اغتشاشات بصری در نمای مجموعه ای که قرار است معرف معماری و فرهنگ گرگان زمین باشد نه تنها کمکی به فرهنگ سازی برای این شهر نمی کند بلکه آسیب های جدی را به پیکره فرهنگی و سیمای شهر گرگان به بار خواهد آورد.

 

نباید فراموش کرد که ورودی امروز گرگان، مرکز شهر آینده خواهد بود. در مقوله ترافیک نیزلازم به ذکر است که به وقوع پیوستن 70% تصادفات جاده ای در 30 کیلومتری ابتدا و انتهای جاده های بین شهرها اتفاق می افتد که خود به تنهایی معضل بزرگی برای شهر به وجود می آورد و قرار دادن پنین بنایی با تناسباتی به این عظمت به تسهیل این اتفاقات کمک خواهد کرد.

در پایان باید این سوال را از مسئولینی که به دنبال هویت سازی برای این شهر کهن هستند پرسید که آیا بهتر نیست به جای هزینه نمودن میلیاردها تومان از سرمایه این مردم برای ایجاد عناصر به نوعی هویتی، آنرا صرف عناصر هویتی موجود و متعلق به همین مردم نمود.

 عناصری مانند میدان شهرداری و جداره تاریخی آن که امروزه با بی تدبیری مسئولین مورد دست اندازی و تعارض سود جویان قرار گرفته، حال آنکه در همین زمان با تدبیر اندیشی مسئولین و مردم شهر تبریز و با یک برنامه ریزی جمعی و صحیح بازار تاریخی این شهر با مرمتی اصولی بازسازی و مرمت شده و حائز رتبه برتر جایزه بین المللی معماری آقاخان میشود ودر تمام دنیا مورد تقدیر واحترام قرار گرفته و به جهانیان معرفی میگردد. ایجاد یک بنا تنها راه موجود برای معرفی یک شهر نبوده و نیست؛موضوعی که بیشتر در ورودی گرگان جلب توجه میکند سیمای نامطلوب جداره های ورودی است که امید است با همت و تدبیری درست در ابتدا با بودجه هایی مناسب به این امر پرداخته شود تا بتوان خاطره ای خوش در ذهن گذر کنندگان از این شهر تاریخی  به جای گذارد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


دیرزمانی نیست که از عملیات احداث المان میدان
بسیج می گذرد. میدانی که مورد نقد کارشناسان و متخصصین فراوانی در شروع امر قرار
گرفت ولی با تمام کمی و کاستی ها و انتقادات رشد نمود و امروز از دل این شهر کهن
سربرآورده و قد برافراشته است. در زمان شروع این پروژه فصلنامه کبودوال که از
ارکان فنی تخصصی سازمان نظام مهندسی استان است، بارها وبارها به نقد این موضوع
پرداخت ودر سالهای 1385 و1387 نیز معضلات آن را به مسئولین گوشزد نمود که مورد
توجه قرار نگرفت.امروز پس از گذشت سالها از شروع این پروژه شاهد تحویل موقت این
پروژه توسط پیمانکار آن هستیم که قریب یک سال از آن میگذرد. همانطور که مطلع هستید
فاصله زمانی بین تحویل قطعی و تحویل موقت یک پروژه فرصت مناسبی برای رفع نقص
وبرطرف نمودن معضلات یک پروژه می باشد که حال با ازدست رفتن این زمان سوال اصلی
اینجاست که رفع این نواقص برعهده کیست؟ معاونت عمرانی شهرداری، معتقد بر آن است که
72 ساعت تست تاسیسات زیر بنای پروژه فرصتی کافی برای رفع این نواقص بوده، حال آنکه
نظر تمامی مهندسین اهل فن خلاف این امر است.

 

عدم اخذ مجوزهای لازم برای شروع به کار این
مجموعه از دلایلی است که مسئولین محترم شهرداری برای عدم شروع به کار مجموعه ذکر
می نمایند. اکنون پس از گذشت روزهایی نه چندان طولانی از عمر این المان، قبار پیری
زودرس بر سیمای این بنا نشسته و این خود می تواندیکی دیگر از دلایل اثبات عدم
مطالعه مناسب مسئولین شهری برای شروع این پروژه می باشد؛ مسئولینی که از گذشته درس
نمیگیرند و در پی ساخت دروازه ای جدید یا به نوعی المانی دیگر در ورودی شرقی گرگان
هستند. عدم توجه به نظرات کارشناسان و مطالعات نامناسب، یا به نوعی عدم مطالعه
وتوجه به نقد های طراحان شهری، پروژه ناموفق دیگری را در دامان این شهر کهن قرار
خواهد داد، که با بی تدبیری برخی مسئولین 
در هزینه نمودن بودجه های عمرانی شهر، بار سنگین این معضلات را بر دوش مردم
قرار خواهند داد.

دروازه ورودی شرقی گرگان که در قالب یک پل عابر
پیاده که در ورودی روستای اوزینه پیش بینی شده بنایی است به ارتفاع16 متر و عرض 14
متر و طول 47 متر که با کاربری فرهنگی دردل تعمیرگاه ها و گاراژهای گرگان جای
خواهد گرفت و سالهای سال قرار است معرف فرهنگ گرگان زمین باشد وبه میهمانان استان
خوش آمد گوید. حال سوال اینجاست که با توجه به گسترش شهر گرگان مبنای جانمایی این
پروژه بر اساس چیست و کاربری فرهنگی دردل تعمیرگاه های گرگان چه جایگاهی دارد؟ عدم
رعایت تناسبات وسلسله مراتب ورودی شهر،عدم هدایت کنندگی مجموعه و نبود ریتم و
هارمونی مناسب در طراحی این بنا نیز از نکات حایز توجه می باشد.

اغتشاشات بصری در نمای مجموعه ای که قرار است
معرف معماری و فرهنگ گرگان زمین باشد نه تنها کمکی به فرهنگ سازی برای این شهر نمی
کند بلکه آسیب های جدی را به پیکره فرهنگی و سیمای شهر گرگان به بار خواهد آورد.

 
نباید فراموش کرد که ورودی امروز گرگان، مرکز
شهر آینده خواهد بود. در مقوله ترافیک نیزلازم به ذکر است که به وقوع پیوستن 70%
تصادفات جاده ای در 30 کیلومتری ابتدا و انتهای جاده های بین شهرها اتفاق می افتد
که خود به تنهایی معضل بزرگی برای شهر به وجود می آورد و قرار دادن پنین بنایی با
تناسباتی به این عظمت به تسهیل این اتفاقات کمک خواهد کرد.

در پایان باید این سوال را از مسئولینی که به
دنبال هویت سازی برای این شهر کهن هستند پرسید که آیا بهتر نیست به جای هزینه
نمودن میلیاردها تومان از سرمایه این مردم برای ایجاد عناصر به نوعی هویتی، آنرا
صرف عناصر هویتی موجود و متعلق به همین مردم نمود.
 عناصری مانند میدان شهرداری و جداره تاریخی آن که
امروزه با بی تدبیری مسئولین مورد دست اندازی و تعارض سود جویان قرار گرفته، حال
آنکه در همین زمان با تدبیر اندیشی مسئولین و مردم شهر تبریز و با یک برنامه ریزی
جمعی و صحیح بازار تاریخی این شهر با مرمتی اصولی بازسازی و مرمت شده و حائز رتبه
برتر جایزه بین المللی معماری آقاخان میشود ودر تمام دنیا مورد تقدیر واحترام قرار
گرفته و به جهانیان معرفی میگردد. ایجاد یک بنا تنها راه موجود برای معرفی یک شهر
نبوده و نیست؛موضوعی که بیشتر در ورودی گرگان جلب توجه میکند سیمای نامطلوب جداره
های ورودی است که امید است با همت و تدبیری درست در ابتدا با بودجه هایی مناسب به
این امر پرداخته شود تا بتوان خاطره ای خوش در ذهن گذر کنندگان از این شهر
تاریخی  به جای گذارد.

 

/ 0 نظر / 79 بازدید