نمونه سوال معماری اسلامی

1-خصوصیات معماری شیوه خراسانی را توضیح دهید؟    ص134

2-معماری مسجدهای نخستین ایران بر گرفته از تهرنگ کدام مسجد است ؟  ص135

3- گنبد نظام الملک وگنبد تاج الملک در کدام بنای معماری ایران قرار گرفته اند؟  ص144

4- طرح نخستین مسجد جامع اصفهان چگونه بوده؟  ص144

5- برای نخستین بار در کدام مسجد چفد های مازه دار به تیزه دار تبدیل شد؟ ص147

6- معنی کلمات زیر را بنویسید؟

-کمرپوش  ص147    - گیری ص154   - پیلک  ص168    - شنگه  ص 168

 

7-خواستگاه شیوه رازی کجاست؟  ص158

8- مقبره امیر اسماعیل سامانی و مزار ارسلان جاذب ومنار ایاز مربوط به کدام شیوه اند ؟ ص158

9- نخستین بنایی که ابتدا چهار ایوانی ساخته شد کدان است؟ ص162

10- در شیوه رازی ساختمان هایی با کارکرد های گوناگون پدید امدند دو نمونه از انها را که شاخصه این شیوه اند نام ببرید ؟ ص162

11-نخستین نمونه گنبد گسسته نار در کدام بنا ساخته شد؟ ص163

12- گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان از چه نوع گنبد هایی است؟ ص179

13- بزرگترین گنبد ترکین در ................ساخته شده. ص165

14- یکی از ساختمایه های مهم در شیوه رازی ............است که به گونه سفال لعاب دار یا بی لعاب بکار میرفته. ص165

15- معقلی به چه نوع اجر کاری میگفتند ؟ ص166

16-گره سازی معقلی در کدام شیوه اغاز شد؟ ص166

17- گچ بری ((گچ تراش)) به چه شکل انجام میشود؟ ص 166-7

18-میل قابوس دارای چه نوع گنبد است ؟ ص172

19- مسجد جامع اصفهان در کدام شیوه بنیاد نهاده شده ودر کدام شیوه به چهار ایوانی تبدیل شده ؟ ص178

20-خود و آهیانه در معماری ایرانی به چه گفته میشود؟

21- یکی از کهن ترین چفد های کلیل در بنای مسجد ............یافت می شود. ص 195

22- مسجد جامع اردستان در کدام شیوه به یک ایوانه تبدیل شده ؟ ص197

23- کدام شیوه های معماری ایرانی در اذربایجان شکل گرفته ؟ ص206

24- نام دو معمار بزرگی که در دوره دوم شیوه اذری کار میکردند را بنویسید ؟ ص214

25- دو ویژگی معماری آذری را نام ببرید و به اختصار توضیح دهید ؟ ص214     ......پیمون بندی و هندسه......

26- نهاز به معنی .......... و نخیر به معنی ........... میباشد.  ص 214

27- ارامگاه ها در شیوه آذری همچون گذشته برونگرا بودند یا درونگرا ؟ توضیح دهید. ص214

28- گنبدی که با چفد چمانه زده میشود  .......... است. ص 217

29- گنبد بنا ی سلطانیه ........ است. ص217

30- در شیوه آذری پایه ( ساقه) گنبد به چند گونه ساخته میشد .نام ببرید؟ ص219

31- خشخاشی در گنبد سازی به چه منظور استفاده میشود ؟ ص219

32- چرا در شیوه رازی ساختمان ها پایدار تر ونماسازی شان ماندگار تر بود ولی در شیوه آذری این اتفاق به  چه صورت شکل گرفت؟ توضیح دهید. ص 219

33- کاشی تراش و معرق کاری در کدام شیوه بسیار پیشرفت کرد؟ 222

34- با شکوه ترین بنای شیوه آذری کدام است و توسط چه کسی بنا شد ؟ ص223

35- گنبد بنای سلطانیه چند پوسته است وبه چه صورت زده شده است و چفد پایه ان چگونه است و با عث بوجود امدن چه نوع گنبدی شده است ؟ ص223

36- پرفسور پائولوزی گنبد کلیسای  سانتا ماریا دلفیوره  در فلورانس را برگیره از کدام گنبد میداند ؟ ص224

37- گچ بری پته چیست ؟ ص227

38- نقشه تهرنگ مسجد جامع ورامین .................. است. ص231

39- مسجد جامع یزد در کدام شیوه با تهرنگ شبستان ستوندار ساخته شده ؟ص233

40- منارهای مسجد جامع یزد در کدام شیوه به ان اضافه شده است ؟ ص233

41- گنبد الله الله در کدام ارسن واقع است ؟ ص239

42- مسجد گوهر شاد ومدرسه پریزاد در کدام ارسن واقع اند ؟ ص 242

43- معمار بنای مسجد گوهر شاد چه کسی است ؟ ص248

44- ساختمان گنبد ارامگاه گوهر شاد چند پوسته میباشد؟ ص248

45- در میان مدرسه ایران کدام مدرسه از همه کامل تر است ؟ ص251

46- کدام مدرسه از لحاظ دید ودقت وتنوع در نقشه و آمود از همه بالاتر است؟ ص251

47- زیباترین مدرسه ایران کدام است ؟ ص251

48- مسجد میر چخماق چند ایوانی است ؟ ص252

49- ارسن شیخ احمد جام مربوط به کدام شیوه است ؟ص254

50- یکی ازویژگی های  ساختمان های شیوه خراسانی بلندای .............. و بویژه ............در ان است.  ص254

51- چکاد به چه بخشی از بنا میگویند ؟ ص254

52- آواز قوی شیوه آذری کدام بنا است ؟ ص266

53- تهرنگ مسجد کبود تبریز به چه گونه است و از کدام بنا بر گرفته شده است ؟ ص266

54- هر یک از بنا های زیر مربوط به کدام شیوه میبا شد؟

1-نیایشگاه آناهیتا در کنگاور          2- کاخ  آشور             3- مسجد جامع اردستان          4-آتشکده فیروز آباد فارس

 

5-مسجد جامع فهرج                   6-برج خرقان              7- گنبد قابوس                    8-سلطانیه

 

9- خانقا شیخ عبدالصمد نطنز        10-گور امیر سمرقند       11-مدرسه غیاثیه خرگرد       12- نقش رستم

 

 

قابل توجه دانشجویان دانشگاه سما واحد علی آباد

سوالات  فصل هایی که امتحان گرفته شدهدر وبلاگ وارد نکردم .نمونه سوال امتحان را مطالعه نمایید..

امتحان پایان ترم پانزده نمره ای میبا شد که پنج نمره باقی مانده شاما کنفرانس ٢.٥ نمره و تحقیق ١.٥ و حضور در کلاس ١ نمره.

 

با آرزوی موفقیت برای همه شما . 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید