معماری دانشگاه غیرانتفاعی لقمان حکیم

پروژه پایان ترم ....تمام تمرینات باید بر روی مقوا آ3 انجام شود زمان تحویل پروژه به آموزش اطلاع داده می شود.(زمان تحویل دانشجویان دانشگاه لقمان حکیم گلستان 28 خرداد- ساعت 12ظهر ).

 

نوع تکنیک راندو روی خود نام عکس درج شده.

/ 0 نظر / 17 بازدید