تاریخانه دامغان

بدون شک بازدید از بنای تاریخانه جزو بهترین بازدیدهایی بود که از بناهای معماری داشتم، البته به نوعی دلخراش ترین آنها نیز بود.بنایی که به قولی از عصر ساسانی تا به امروز سرپا ایستاده و جزو اولین مساجد ایران است، امروز در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته است. بنایی که تنها تماشای آن برای تک تک معماران درسهای زیادی را دارد ،امروز به دست فراموشی سپرده شده است. به گفته افراد محلی شمار طاق های آن در سال های اخیر رو به کاهش است و تخریب و عدم مرمت آن باعث شده این بنا دچار آسیب های فراوانی شود.در بازدید اخیر هم ترکهای وحشتناکی روی بدنه و قوسهای آن مشاهده میشد که خبری از جلوگیری اصولی از این موارد به چشم نمی خورد. تعدادی از تصاویر آنرا برای شما دوستان میزارم تا شاید مسئولین امر هم با خبر شوند این بنای با ارزش تاریخی در حال تخریب است و کاری بکنند.

ترکها:

 

عدم رسیدگی صحیح

 

آجرچینی به روش ساسانیان:

 

 

 

 

طاق ها و گنبد های از بین رفته:

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید