نظام مهندسی گلستان

به کجا چنین شتابان

چند هفته ای از به روی کار آمدن هیئت مدیره جدید
نظام مهندسی گلستان میگذرد، هیئت مدیره ای که همگان نگاه ویژه ای به آن داشتند وبا
ترکیبی جوان و کم تجربه و در پاره ای موارد بی تجربه اما با انگیزه، امید میرفت
خون جدیدی را در رگهای این سازمان جاری کنند.

درزمان انتخابات این افراد با شعارهای گوناگون و
وعده های بسیار مخاطبین خود را جلب نمودند و تقریبا همه آنها شعارتوجه بیشتر به
اعضا و شفاف سازی را ملاک عمل خود در برنامه های آتی قلمداد کردند.

پس از حضور دریکی از جلسات این هیئت و برخورد
بابرخی از این اعضا وصحبتهای ایشان ناهمنگی یا شاید عدم
همدلی بین آنها کاملا مشهود بود به گونه ای که در برخی موارد صحبت ها و تصمیماتی
را که به صورت جمعی گرفته شده بودرا بصورت فردی نقض میکردند، حال آنکه در مجمع ها
و تشکل های این چنینی تصمیم جمع به منزله تصمیم و تایید تک تک افراد گروه است و
باید قابل احترام همه  اعضا بوده و اجرا
شود.

بی تجربه بودن در خیلی از موارد با درست فکر
کردن و یا مشاوره گرفتن از افراد با تجربه می تواند به بهترین نحو جبران شود و حتی
در برخی موارد با جسارت به خرج دادن می توان به نتایج بهتری دست یافت.

تصمیمات اخیر هیات مدیره نه تنها نشان دهنده بی
تجربگی آنهاست بلکه نشان از عدم مشاوره پذیری این افراد نیز دارد. از جمله قسمتهای
مهم نظام مهندسی که اخیرا مورد توجه این اعضا قرار گرفته کمیته انتشارات می باشد
که قریب نه سال از فعالیت آن میگذرد و اعضای کنونی آن جانمایه سالها تجربه و چکیده
حضور افراد مختلف در این بخش میباشد، وبا روند روبه رشد خود که نشان ازفعالیت و
دلسوزی این افراد می باشد، گامی موثر در ارتقای سطح علمی و فنی ونیز خبری در عرصه
مهندسی استان برداشته اند.

دستور اول هیئت مدیره مبنی بر عدم انتشار
فصلنامه نماد در فصل زمستان بدون در نظر گرفتن جوانب و موانع قانونی آن حاکی از
عدم اطلاع دقیق این هیئت از روند چاپ نشریه و نیز اهمیت این موضوع برای اهالی اهل
قلم نظام مهندسی داشت که با صحبت های خوب جناب آقای دکتر دادپور در جلسه ای با
اعضای هیئت مدیره این مشکل به ظاهر حل شد و ایشان با ارائه پیشنهاد استعفای خود از
مدیر مسئولی نشریه نماد خواهان چاپ این نشریه در فصل بعدی شد که با مطرح نمودن
پیشنهاد استعفا از طرف ایشان تمام اعضا به 
شدت با این موضوع مخالفت ورزیدند وایشان را یکی از ارکان این نشریه قلمداد
نمودند، اما دیری نپایید که تصمیم عجیب دیگری از دل دستورات هیئت مدیره بیرون آمد،
دستوری مبنی بر جایگزینی مهندس سید پیام حسینی به جای جناب آقای دکتر دادپور به
عنوان مدیر مسئول . مدیر مسئولی که نه سال زحمت و تلاش ایشان برای به ثمر نشاندن
این کودک نو پا نادیده گرفته شده و حالا با یک تصمیم غیر فنی اعتبار این نشریه و
چاپ آن در شماره بعدی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در هر حال تصمیمات
عجولانه و در مواردی تکذیب این دستورات از جانب خود اعضا نگرانی زیادی را در ذهن
مهندسین استان ایجاد نموده که ممکن است در سه سال آینده صدمات جبران ناپذیری را
بدنه نظام مهندسی وارد آورد. ظاهرا تنها اهمیت این نشریه فنی تخصصی برای این اعضا
جنبه تبلیغاتی و اطلاع رسانی آن جهت معرفی بیشترخود به جامعه مهندسی استان است و
تنها جنبه تریبون بودن آن حائز اهمیت است نه چیز دیگر....................!!!!!
قرار گیری صورتجلسات هیئت مدیره روی سایت نظام مهندسی اتفاق خوبی است که در این
روز ها می افتد، اما اتفاق بد، دستچین کردن موارد دلخواه از دل این صورت جلسات
وقرار گیری آن روی سایت است است نه تمامی صورت جلسات هیئت مدیره؟

 

  H_HOSSEINI_ARC@YAHOO.COM                                                                                                                                 

                                                                                                                           

 

                                

/ 0 نظر / 21 بازدید